Home / Tải Nhạc Mp3 / Vi Vi / 微微

Vi Vi / 微微

- Phó Như Kiều (Fu Ru Qiao)
Phát hành: 2018 Thể Loại: Bài hát Nhạc Hoa

Nhạc Mp3 Miễn Phí Vi Vi / 微微 hot, Nghe nhạc Vi Vi / 微微 hay online
Download nhạc Vi Vi / 微微 Mp3 mới, Tải Nhạc Miễn Phí Vi Vi / 微微 online. Nếu bạn thích, hãy chia sẽ cho các bạn của bạn biết đến TaiNhacMp3.Biz!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát: Vi Vi / 微微
Wéiwéi chénguāng diǎn liàng zhè xuānxiāo shìjiè
Wéiwéi wēnnuǎn rónghuà zuóyè de bīngxuě
Jiù xiàng shì měi yī miǎo dōu chēng wèi suìyuè
Wéiwéi cóng bù tíngxiē

Wéiwéi jiùshì qiūtiān lǐ měi piàn luòyè
Wéiwéi jiùshì cǎihóng lǐ měi dī yǔdiǎn
Wéiwéi tā hěn miǎoxiǎo què cóng bù píjuàn
Wéiwéi jiùshì wǒmen

Wēi wēi
Duōshǎo cì diédiézhuàngzhuàng cái xuéhuì jiānqiáng
Duōshǎo cì zài mímáng zhī zhōng xúnzhǎo fāngxiàng
Duōshǎo cì diédǎo zhīhòu zài zhàn qǐlái miàn duì zài yǒnggǎn qù chuǎng a

Wéiwéi chénguāng diǎn liàng zhè xuānxiāo shìjiè
Wéiwéi wēnnuǎn rónghuà zuóyè de bīngxuě
Jiù xiàng shì měi yī miǎo dōu chēng wèi suìyuè
Wéiwéi cóng bù tíngxiē

Wéiwéi jiùshì qiūtiān lǐ měi piàn luòyè
Wéiwéi jiùshì cǎihóng lǐ měi dī yǔdiǎn
Wéiwéi tā hěn miǎoxiǎo què cóng bù píjuàn
Wéiwéi jiùshì wǒmen

Wēi wēi
Duōshǎo cì diédiézhuàngzhuàng cái xuéhuì jiānqiáng
Duōshǎo cì zài mímáng zhī zhōng xúnzhǎo fāngxiàng
Duōshǎo cì diédǎo zhīhòu zài zhàn qǐlái miàn duì zài yǒnggǎn qù chuǎng a

Wēi wēi
Duōshǎo cì diédiézhuàngzhuàng cái xuéhuì jiānqiáng
Duōshǎo cì zài mímáng zhī zhōng xúnzhǎo fāngxiàng
Duōshǎo cì diédǎo zhīhòu zài zhàn qǐlái miàn duì zài yǒnggǎn qù chuǎng a

Duōshǎo cì diédiézhuàngzhuàng cái xuéhuì jiānqiáng
Duōshǎo cì zài mímáng zhī zhōng xúnzhǎo fāngxiàng
Duōshǎo cì diédǎo zhīhòu zài zhàn qǐlái miàn duì zài yǒnggǎn qù chuǎng a
Wéiwéi chénguāng diǎn liàng zhè xuānxiāo shìjiè

Wéiwéi wēnnuǎn rónghuà zuóyè de bīngxuě
Jiù xiàng shì měi yī miǎo dōu chēng wèi suìyuè
Wéiwéi cóng bù tíngxiē
Wéiwéi jiùshì qiūtiān lǐ měi piàn luòyè

Wéiwéi jiùshì cǎihóng lǐ měi dī yǔdiǎn
Wéiwéi tā hěn miǎoxiǎo què cóng bù píjuàn
Wéiwéi jiùshì wǒmen a
Xem thêm